KopAchtergrond
Zondag 21 februari: JeepAcademy Overloon!!!
JAARVERGADERING 2013

22-10-13 JeepMeeting - Jaarvergadering, Woudenberg - Uitnodiging Lees verder..


Uitnodiging Jaarvergadering zondag 24 november 2013


Namens het·bestuur nodigen wij·onze leden uit om deel te nemen aan de·Algemene Ledenvergadering 2013, te houden conform opgave in het jaarprogramma, op zondag·24 november a.s. om 11.00 uur in het:

RibhouseTexas
Ribhouse Texas
Stationsweg west 33-35
Woudenberg (3931 EK).

Coördinaten: lat = 52.081501, lon =5.420828     GoogleMaps

Website Ribhouse


Op deze inmiddels zeer bekende locatie·zullen jullie worden ontvangen met koffie, thee en een heerlijk stukje gebak.


Agenda:

 

 • Opening met welkomstwoord
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 2012
 • Jaarverslag 2013 opgesteld door het bestuur
 • Jaarrekening boekjaar 2012/2013
 • Begroting boekjaar 2013/2014
 • Verslag kascommissie
 • Décharge bestuur
 • Toe-/aftreden één of meerdere leden kascommissie
 • Vaststellen contributie 2013/2014 (Bestuursvoorstel : gelijkblijvend € 60,--)
 • Herverkiezing bestuursleden en nieuwe bestuursleden:
  Kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap kan uiterlijk ter vergadering geschieden. Het bestuur verzoekt echter de leden die zich kandidaat willen stellen dit uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering te doen, zodat het bestuur alle leden voorafgaand aan de vergadering middels email kan inlichten over de kandidaatstelling.
 • Conceptprogramma 2013/2014
 • Rondvraag en sluiting

 Download 

Het voorlopige jaarprogramma 2013/2014 zal binnen twee weken na vergaderdatum op onze website worden gepubliceerd.

Vragen en/of·op- en aanmerkingen kunnen voorafgaande aan de vergadering middels
dit formulier ingezonden worden en zullen als ingekomen stuk tijdens de vergadering worden behandeld.
 

Inschrijven1a1a1a1a1a1a1a2

Om de catering en de beschikbare ruimte goed af te stemmen op de opkomst voor de vergadering vragen wij u om uzelf aan te melden middels dit Formulier  Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Frank Eijk, Voorzitter JCN

 

Have Fun Out There!   •  JeepClub Nederland