KopAchtergrond
Zondag 21 februari: JeepAcademy Overloon!!!
NIEUWSPAGINA

Uitnodiging

JeepClub

Jaarvergadering zondag 23 november 2014

Namens het·bestuur nodigen wij·onze leden uit om deel te nemen aan de·Algemene Ledenvergadering 2014, te houden conform opgave in het jaarprogramma, op zondag·23 november a.s. om 11.00 uur in het Ribhouse Texas gevestigd op:

RibhouseTexasStationsweg west 33-35 te Woudenberg (3931 EK).

Coördinaten: lat = 52.081501, lon =5.420828.

Nadere gegevens te vinden onder
http://www.ribhousetexas.nl/site/woudenberg/·

Op deze inmiddels zeer bekende locatie·zullen jullie worden ontvangen met koffie, thee en een heerlijk stukje gebak.

 DownloadAgenda

 • Opening met welkomstwoord
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 2013
 • Jaarverslag 2014 opgesteld door het bestuur
 • Jaarrekening boekjaar 2013/2014
 • Begroting boekjaar 2014/2015
 • Verslag kascommissie
 • Décharge bestuur
 • Toe-/aftreden één of meerdere leden kascommissie
 • Vaststellen contributie 2014/2015 (Bestuursvoorstel : gelijkblijvend € 60,--)
 • Herverkiezing bestuursleden en nieuwe bestuursleden:

  Kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap kan uiterlijk ter vergadering geschieden. Het bestuur verzoekt echter de leden die zich kandidaat willen stellen dit uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering te doen, zodat het bestuur alle leden voorafgaand aan de vergadering middels email kan inlichten over de kandidaatstelling.
   
 • Conceptprogramma 2014/2015
 • Rondvraag en sluiting

Het voorlopige jaarprogramma 2014/2015 zal binnen twee weken na vergaderdatum op onze website worden gepubliceerd.

Vragen en/of·op- en aanmerkingen kunnen voorafgaande aan de vergadering middels
dit formulier ingezonden worden en zullen als ingekomen stuk tijdens de vergadering worden behandeld.

Om de catering en de beschikbare ruimte goed af te stemmen op de opkomst voor de vergadering vragen wij u om uzelf aan te melden middels dit Aanmeldformulier.
 

Inschrijven1a1a1a1a1a1a1a2Opgave deelname:
Schrijf u nu in middels dit Inschrijfformulier.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Frank Eijk, Voorzitter JCN

Voor een route beschrijving GoogleMaps En de VoorPret op het JeepForum
 

Have Fun Out There!   •  JeepClub Nederland