KopAchtergrond

UitnodigingJeepLogoMeeting

Jaarvergadering
zondag 29 november 2015

Namens het·bestuur nodigen wij·onze leden uit om deel te nemen aan de·Algemene Ledenvergadering 2015, te houden conform opgave in het jaarprogramma, op zondag·29 november a.s. om 11.00 uur in het Ribhouse Texas gevestigd op:

woudenberg

Stationsweg west 33-35 te Woudenberg (3931 EK).

Coördinaten: lat = 52.081501, lon =5.420828.

Nadere gegevens te vinden onder
http://www.ribhousetexas.nl/site/woudenberg/·


Op deze inmiddels zeer bekende locatie·zullen jullie worden ontvangen met koffie, thee en een heerlijk stukje gebak.
 

Download hieronder het Jaarverslag van 2014-2015! (Pdf 1,2mb)

Agenda

 • Opening met welkomstwoord
 • Ingekomen stukken
 • Notulen vergadering 2014
 • Jaarverslag 2015 opgesteld door het bestuur
 • Jaarrekening boekjaar 2014/2015
 • Begroting boekjaar 2015/2016
 • Verslag kascommissie
 • Décharge bestuur
 • Toe-/aftreden één of meerdere leden kascommissie
 • Herverkiezing bestuursleden en nieuwe bestuursleden
  Kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap kan uitsluitend ter vergadering geschieden. Het bestuur verzoekt echter de leden die zich kandidaat willen stellen dit uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering te doen, zodat het bestuur alle leden voorafgaand aan de vergadering middels email kan inlichten over de kandidaatstelling.
 • Vaststellen contributie 2015/2016 (Bestuursvoorstel : gelijkblijvend € 60,--)
 • Conceptprogramma 2015/2016
 • Rondvraag en sluiting

Het voorlopige jaarprogramma 2015/2016 zal binnen twee weken na vergaderdatum op onze website worden gepubliceerd.

Vragen en/of·op- en aanmerkingen kunnen voorafgaande aan de vergadering middels
dit formulier ingezonden worden en zullen als ingekomen stuk tijdens de vergadering worden behandeld.

Om de catering en de beschikbare ruimte goed af te stemmen op de opkomst voor de vergadering vragen wij u om uzelf aan te melden middels dit Aanmeldformulier.

Inschrijven1Deelname:


Inschrijving kan middels het volgende inschrijfformulier!
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Frank Eijk, Voorzitter JCN


 

Zondag 21 februari: JeepAcademy Overloon!!!
NIEUWSPAGINA

Have Fun Out There!   •  JeepClub Nederland