Jeep®Club Nederland
Aan de leden van de vereniging Jeep Club Nederland

 

Eerste verenigingsjaar

 

A: Bestuur 2003

 

Reeds vrij snel na oprichting van de vereniging stelden de heren Willem van Holten en Eric Zuijderduin hun bestuursposities vacant, aangezien zij de aan de functies verbonden werkzaamheden feitelijk niet konden combineren met hun zeer drukke zakelijke activiteiten.

 

We danken hun bij deze nogmaals voor hun enthousiasme en de getoonde inzet, terwijl wij de ondersteuning welke zij ?vanaf de zijlijn? zijn blijven verrichten, zeer weten te waarderen.

 

Inmiddels hebben wij een aantal personen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur, welke benoeming wij op de jaarvergadering hopen te formaliseren 

 

B: Activiteiten 2003

 

De vereniging Jeep®Club Nederland kon zich in haar eerste verenigingsjaar zeer verdienstelijk presenteren o.a. met de, door DaimlerChrysler Nederland B.V. gefinancierde, brochure en website.

Tevens konden wij ons prominent en met direct resultaat presenteren op de RAI in Amsterdam en tijdens Jeep®Wereld te Maurik.

 

Mede hierdoor konden tot op heden in totaal 193 aanmeldingen worden verkregen.

Helaas hebben zich ook 6 leden afgemeld, merendeels tengevolge van de verkoop van hun jeep

 

Voorts werd uitvoering gegeven aan het programma 2003, welk bestond uit;

·       twee eendaagse oriėntatieroutes, een in het voorjaar en een in het najaar,

·       vier eendaagse Jeep®Academy’s,

·       twee meerdaagse deelnames aan off-road evenementen, een bij onze zusterorganisatie in Duitsland en een bij een algemeen evenement in Belgiė.

 

Daarnaast werden er zes direct mailings verzonden aan de leden en werd de website in eigen beheer uitgebouwd tot een van de beste jeepclub-sites in Europa, met ruim 15.000 hits vanaf 1 juni 2003.

 

C: Financiėn

 

Het boekjaar 2002-2003 werd afgesloten met een negatief resultaat.

 

Dit resultaat is het gevolg van een relatief zwaar activiteitenprogramma met vooralsnog een relatief gering aantal leden.

De jaarcontributie zullen wij voor het jaar 2004 echter niet verhogen en we verwachten middels uitbreiding van het ledenaantal en uitvoering van een actief sponsorprogramma de financiėle positie van de vereniging te kunnen versterken.

 

Komende verenigingsjaar

 

A: Uitgangspunten en werkterreinen

 

Tijdens een recentelijk gevoerde bespreking met vertegenwoordigers van DaimlerChrysler Nederland B.V. werd bevestigd, dat er, mede door de kwaliteit van uitvoering van het programma 2003,  een deugdelijke basis is gelegd voor verdergaande en intensievere samenwerking.

 

Voorts werden daarbij de grenzen van een verdere samenwerking verkend en er werd vastgesteld dat de benadering van de automobilist in de markt vanaf stadium ?prospect? tot en met ?koper?, inclusief de uitvoering van een aan de transactie verbonden primaire off-road training, een werkterrein zal zijn van DaimlerChrysler Nederland B.V..

 

Evenementen zoals Euro Jeep®Camp en Jeep®Wereld zullen in ieder geval voor de komende jaren daaronder blijven vallen.

Vanzelfsprekend zullen wij trachten een aantal plaatsen op deze evenementen voor onze vereniging te reserveren.

 

Jeep® Club Nederland zal zich bij de jeeprijder presenteren met o.a;

·       secundaire trainingen onder de naam Jeep®Academy

·       clubactiviteiten onder de namen Jeep®Tour, Jeep®Travel, Jeep®Trial, Jeep®Camp, e.d.

·       gezamenlijke deelname en bezoek aan evenementen van derden,

 

 

B: Planning 2004

 

Teneinde op een zo kort mogelijke termijn de noodzakelijk gewenste zelfstandigheid en onafhankelijkheid als vereniging te realiseren, zal het ledenaantal op korte termijn sterk dienen te groeien, waarbij de ondersteuning van DaimlerChrysler Nederland en haar dealers niet kan en zal ontbreken.

 

Daartoe hebben wij daartoe een actieplan opgesteld met de navolgende speerpunten:

 

·       Verdergaande professionalisering en uitbreiding van het secretariaat van de vereniging,

·       Uitbreiding ledenwerving middels koppeling lidmaatschap 1e jaar aan jeepverkoop en -training,

·       Intensivering samenwerking met de individuele jeepdealers,

·       Uitbreiding verenigingsactiviteiten..

 

Daarnaast zullen de volgende activiteiten in 2003/2004 binnen de vereniging worden opgestart:

 

·       Club artikelen in eigen en in coproducties (b.v. Jeep®kleding),

·       Kortingsprogramma voor diverse zaken,

·       Juniorenlidmaatschap onder de naam ?Jeep-kiddies? ,

·       Interactieve ledensectie op de website,

·       Uitwisselingsprogramma met overige jeepclubs in Europa, zie www.jeepclubinternational.com.

 

 

Het bestuur van

Jeep® Club Nederland