Alles over de "Vereniging Jeep®Club Nederland"

Oprichting:
De vereniging is opgericht op 6 september 2002 door het passeren van de verenigingstatuten voor notaris Mr. J. de Kroon te Velp (Gelderland). De vereniging werd ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland te Arnhem onder nummer: 09.13.04.97

Secretariaat:
Het secretariaat van de vereniging is gevestigd aan de:

Pastoor Heurkensstraat 20
6659 AR Wamel
E-mail: info@jeepclub.nl
Banknr.: 32.16.62.814 Rabo Giesbeek/Doesburg

Doelstelling:
Het bestuur van de vereniging heeft zich ten doel gesteld, in samenwerking met Chrysler Nederland en haar dealers, de
Jeep®-rijders in Nederland te verenigen en jaarlijks een aantal evenementen te organiseren.

Lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de vereniging kan zowel door natuurlijke personen als door rechtspersonen worden aangegaan.

De contributie bedraagt € 60,- per jaar en wordt per 1 januari van ieder jaar middels een factuur in rekening gebracht.

Bij aanmelding in de loop van enig jaar wordt, wordt een contributie in rekening gebracht van € 5,- voor iedere resterende maand van dat jaar.


Kwaliteit en veiligheid:
De organisatie van de evenementen zal plaatsvinden onder de Standards & Guidelines Voor
Jeep®Events zoals opgesteld door the Jeep®Events Task Force.
Deze standaarden en richtlijnen hebben o.a. tot doel de veiligheid bij evenementen te waarborgen alsmede om de herkenbaarheid daarvan te verhogen.

Natuur en milieu:
De vereniging is lid van de Tread Lightly Organisation en onderschrijft haar doelstellingen (www.treadlightly.org).
Daarnaast is de vereniging aangesloten bij de Federatie Nederlandse Terreinautosport Clubs (
www.fntc.nl) en hebben wij haar "Groene Code" geaccepteerd.

Deze lidmaatschappen zijn aangegaan om te waarborgen dat de verenigingsactiviteiten worden uitgevoerd met respect voor natuur en milieu.

Communicatie en informatie:
De website www.jeepclub.nl is eigenlijk onze belangrijkste informatiemedium, hierop worden geplande programma’s en activiteiten weergegeven, aanmeldingen verricht, foto’s en verslagen opgenomen en worden contacten gelegd en meningen weergegeven.

De website wordt continue verder ontwikkeld waarbij onze webmaster zorgt draagt voor de gewenste creativiteit en kwaliteit.

Uiteraard worden ook regelmatig mailings aan leden verzonden om hen te informeren over aanstaande activiteiten en lopende zaken en ontwikkelingen.

Informatie wordt daarnaast verstrekt middels onze brochure en informatiestands op jeepevenementen, daarnaast presenteert de vereniging bij radio, tv en filmproducties.