"Wild" Orientatieroute
Faxaanmelding: 0313-632727

Lidnummer: …………

Naam:………………………............................................................ Voornaam:……………….. ..............

Adres: ……………………….................................................................

Postcode/Plaats: …………………………………………………………...............................................

Telefoon:……………………............................................................ E-mail:……………………...........

Model Jeep:…………………........................................................... Kenteken:…………………..........

Ondergetekende neemt deel aan de “Wild-route” op zondag 26 oktober 2003.

Kostenopgave:

Inschrijfgeld per jeep € 15,- inclusief koffie of thee met onstuimige bijlage voor twee personen en fris voor de kinderen.
De lunch dient u zelf te verzorgen, hetzij door deze van huis uit mee te nemen of deze op de route te verzorgen. In het
“Road-book” zullen twee lunchplaatsen herkenbaar zijn opgenomen.

De kosten voor het wildbuffet bedragen: € 30,-- per persoon
€ 15,-- per kind tot 13 jaar
Inschrijving:

Deelnemende jeep:------------------------------------------.------.€ 15,--
Deelnemers:----------------------------- aantal …...... à 30,-- =€…….

Deelnemers < 13 jaar: -----------------aantal ……... à 15,-- = € …….
----------------------------------------------------------------------------------
Totaal kosten (te voldoen bij aanmelding op de startlocatie) € …….
========================================= =======

Startlocatie:......
Mercure Hotel Deventer gelegen aan de A1 (Afslag 23)
.........................Deventerweg 121

Eindlocatie: ...Deze wordt door u gevonden middels het volgen van het “Road-book” of
het openen van de
“Rescue-enveloppe”.Datum:………………………. Handtekening:………………………………….