Jaarvergadering vereniging Jeep®Club Nederland

De jaarvergadering van Jeep Club Nederland , zal conform opgave in het jaarprogramma
gehouden worden op zondag 16 november a.s. Aanvang 12.00 uur
De vergadering zal worden gehouden in het nieuwe bedrijfspand van
Chrysler Jeep Kien B.V. gelegen op het industrieterrein “de Beemt”, te bereiken via
het verkeersknooppunt “Velperbroek” A12 te Velp

AGENDA
• Opening met welkomstwoord
• Ingekomen stukken
• Jaarverslag 2003 opgesteld door het bestuur (wordt verstrekt op de vergadering)
• Voorstel benoeming bestuurders
• Jaarrekening boekjaar 2003 (Uittreksel wordt verstrekt op de vergadering)
• Begroting boekjaar 2004
• Programma 2004
• Rondvraag
• Sluiting

Indien je verhinderd mocht zijn om de vergadering te bezoeken, kun je inbreng ook per
post, fax of e-mail aanreiken.
De, als zodanig ontvangen correspondentie, zal als ingekomen stuk worden behandeld
of bij de behandeling van het betreffende agendapunt worden meegenomen.

met vriendelijke groet,

Ruud van Huët