Marshal trainingsdag Jeepclub Nederland succesvol verlopen

 De Marshals van Jeepclub Nederland zijn inmiddels en niet weg te denken onderdeel van de evenementen van onze club waarbij ze zorg dragen voor het uitzetten van proeven, begeleiden van deelnemers, opruimen van het terrein en de veiligheid  rond het evenement. Met name op het gebied van veiligheid ter voorkoming van ongevallen is op de Marshal trainingsdagen altijd veel aandacht besteed. De Marshal training van 16 februari j.l. was erop gericht om de Marshals te trainen op onverwachte situaties die ondanks alle veiligheidsvoorzorgen voor zouden kunnen komen. Hiervoor werd afgereisd naar Heerhugowaard waar de firma Interflame is gevestigd.

In de ochtend werd door cursusleidster Ria gestart met een EHBO training waarbij werd stilgestaan bij snij- en brandwonden, beknellingen, reanimatie en organisatie/communicatie m.b.t. de hulpverlening.

Na het theoretische deel werd het geleerde in de praktijk gebracht waarbij oefenpoppen werden gebruikt bij het reanimeren en lotusmarshals in een stabiele zijligging werden gemanuvreerd. Tevens werd de werking van de A.E.D. (Automatische Externe Defibrilator) uitgelegd en gedemonstreerd.

Na het nuttigen van de lunch werd door cursusleider Hans Weder (tevens JCN-lid en eigenaar van Interflame) gestart met de uitleg van het fenomeen brand, de gevaren van brand en blusmiddelen. Uitgebreid werd stilgestaan bij de voor en nadelen van de verschillende blusmiddelen en de mogelijke gevaren bij het blussen voor materiaal en personen. (koudeverbranding door CO2 blussers, aantasting van elektronische circuits bij poederblussing, steekvlammen bij blussen enz.)

Met diverse videopresentaties werd gedemonstreerd hoe (en in wat voor klein tijdsbestek) een brand kan uitlopen op een ramp (binnen 30 seconden een uitgebrande woonkamer en een reconstructie van de Schipholbrand)

Na een korte pauze werden de Marshals in de brandweerpakken gehesen, veiligheidshelmen opgezet en werd koers gezet naar het praktijkgedeelte wat deels in oude zeecontainers en deels in de buitenlucht plaatsvond. Bij de praktijktraining werd Hans geassisteerd door Joop die naast professioneel blussen ook verrassend goed vuurtjes kan aansteken.

Als eerste werden de Marshals (één voor één) geconfronteerd met een onverwachte situatie. Bij het binnentreden van een ruimte bleek een defecte gasfles in brand te staan met een enorme steekvlam richting een wand met olievaten. Gelukkig werd door de Marshals kordaat opgetreden en werd snel de gastoevoerkraan waar de enorme vlam vandaan kwam  dichtgedraaid om erger te voorkomen. In eerste instantie was er bij sommigen wel wat twijfel toen de gaskraan met blote handen dichtgedraaid moest worden maar hier werd het nut van de training bewezen, iedereen doofde later zonder twijfel en zonder extra beschermende handschoenen het vuur.

Vervolgens werd een keukenbrand gesimuleerd met enkele pannen op het fornuis die in brand waren geraakt. Met CO2 blussers werd deze situatie te lijf gegaan waarbij al snel bleek dat bij een verkeerde blustechniek het vuur eerder groter als kleiner werd.

Na de keukenbrand werd door Joop gedemonstreerd wat het effect is van blussen met water wanneer een pan met frituurvet in brand staat. De enorme vlammenzee die hierbij ontstond liet een grote indruk achter.

Om een indruk te krijgen van wat er met je gebeurt wanneer je in een brandende kamer zit werden de Marshals opgesloten in één van de oefencontainers waarna hierin een brand werd aangestoken. Zittend op de grond was te zien hoe de ruimte zich vulde met rook (incl. het giftige koolmonoxide) en werd voelbaar hoe de temperatuur in de ruimte opliep. Voordat de container werd geopend werd er nog even opgestaan om de hitte in het bovenste gedeelte van de ruimte te voelen, vervolgens werd de container gebukt verlaten.

Bij het repareren van auto’s kan van alles misgaan. Een ongeluk bij het lassen, morsen van benzine of andere brandbare stoffen kan ertoe leiden dat personen in brand geraken. Voor deze situaties werd geoefend in het gebruik van de blusdeken. Voor deze gelegenheid werd gelukkig gebruik gemaakt van een oefenpop zodat we geen Marshals zijn kwijtgeraakt. Tijdens het blussen van de oefenpop doodde Hans de tijd om wat met benzine te spelen waarbij zijn hand in brand kwam te staan. Brullend van de (gespeelde) pijn en paniek liep hij als een dolle rond tot hij door Otto tegen de grond werd gewerkt en de blusdeken voor Hans werd gebruikt in plaats van voor de nog brandende pop. Bleek het blussen van een klein brandje van de kleding nog goed en snel te doven, wanneer het slachtoffer in een brandende benzineplas ligt bleek al snel dat zonder goede coördinatie van de hulpverlening het slachtoffer er slechter van af zou komen. Ook hier bewees de training zijn nut.

Als laatste werd geoefend in het blussen van een autobrand waarbij de motor van een  “niet Jeep” in brand was geraakt. Tijdens de oefening bleek dat er tijdens zo’n blusactie meer mis kan gaan als alleen een voertuig wat verbrand. Een hulpverlener (Hans) raakte bekneld tussen de motorkap en eiste luidkeels de aandacht op. Even later bleek de chauffeur van de brandende auto zichzelf ingesloten te hebben zodat deze niet uit de auto geholpen kon worden, maar ook de motorkap niet open kon om te blussen. Het probleem werd snel doorzien en een achterraampje werd als toegang gebruikt waarna zowel de chauffeur uit de auto werd gehaald als het brandje geblust. Ondanks alle goede blusacties van onze Marshals moet de Renault voor deelname aan het openbare verkeer verloren worden beschouwd.

Voordat de brandweerpakken uit konden werd nog even het verschil van verschillende blusmiddelen (CO2 en AFFF) op een vloeistofbrand gedemonstreerd.

De dag werd afgesloten met napraten en nablussen in de gezellige bar van Interflame met als eindconclusie dat we veel dingen hebben geleerd die we eigenlijk nooit hopen nodig te hebben.

Jean-Paul van der Cruijsen