Het Dutch Jeep Camp komt er al snel aan. We hebben al veel aanmeldingen en zijn druk met de voorbereidingen. Daarbij hoort dat we van alles moeten inkopen en vastleggen. Het is dan noodzakelijk dat we een goede inschatting hebben van het aantal deelnemers.