Mededeling bestuur

Middels dit bericht delen wij, het bestuur van de Jeepclub Nederland, u mee dat de heer Richard van Helvoort zijn functie als penningmeester van de club en zijn positie in het bestuur van de club, per 7 januari 2022, heeft neergelegd.

De reden was dat er een onoplosbare onenigheid binnen het bestuur was ontstaan wat geleid heeft tot het vertrek. 

Wij willen Richard bedanken voor al die jaren dat hij als enthousiast bestuurslid (en als penningmeester) maar ook als evenementenorganisator binnen de club actief is geweest.

Vooralsnog heeft Ronald Ligteringen zich aangeboden tijdelijk de boekhouding van de club op zich te nemen totdat er een definitieve oplossing is gevonden. 
Per definitie / volgens de statuten moet de club, binnen  het bestuur, een penningmeester hebben. Maar voor nu willen we, totdat we alles goed in kaart/beeld hebben, er op deze manier een invulling aangeven. Ronald Ligteringen is, in het verleden, lid geweest van het bestuur van onze club en heeft ook kennis van de boekhouding van de club omdat hij Richard, ooit, tijdelijk vervangen had tijdens zijn stationering in het buitenland.

We gaan ons nu dus richten op de afsluiting van 2021 , het opstellen van de jaarrekening 2021 welke wij willen presenteren op de Algemene (Leden)Vergadering in maart van dit jaar. Zeer waarschijnlijk zal deze Algemene Vergadering digitaal plaats vinden.