Een evenement organiseren bij de JeepClub is veel werk. Er moeten onder andere afspraken gemaakt worden met het eigenaar van het terrein over wat er mag en wat niet. Dit is een taak voor  de eventmanager. Voordat het event kan plaatsvinden gaat de crew  aan de slag.
De meeste evenementen vinden plaats op zondag. Afhankelijk van het terrein moeten we het terrein inrichten, proeven uitzetten met lint, bordjes en brandblussers plaatsen, etc. Tevens kleden we de aankomst leuk aan met vlaggen en banners. Dit alles is best veel werk en dat lukt niet op de zondag voor aanvang van het event. Daarom doen we dit dus vaak op de zaterdag ervoor.
JeepClub Nederland heeft al een vaste crew aan Marshals en helpers en vaak lukt het ook met de vaste crew om e.e.a. te realiseren.
We weten dat diverse leden het ook wel een keer leuk vinden om te helpen bij het inrichten van een evenement, daarom hebben we “Crew Support” in het leven geroepen.

Crew Support heeft een tweeledige functie:

  • Leden de mogelijkheid geven om te helpen en ervaren hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Het kan een opstap zijn om aan te sluiten bij de vaste crew.
  • Noodzakelijke aanvulling op mankracht bij een evenement.

Indien een evenement geschikt is om Crew Support in te zetten dan zal dit gevraagd worden bij de inschrijving van een evenement.

Crew Support