PRIVACYBELEID VAN JEEPCLUB NEDERLAND

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Jeepclub Nederland (hierna: “JCN”) verwerkt van haar [leden, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van JCN of om een andere reden persoonsgegevens aan JCN verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jeepclub Nederland, Leijensteinstraat 5, 5331 CS KERKDRIEL
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via administratie@jeepclub.nl.

 

2. Welke gegevens verwerkt JCN en voor welk doel

2.1 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media-accounts. 

2.2 

JCN verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie; 

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van JCN;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met JCN en je te informeren over de ontwikkelingen van JCN.

E-mail berichtgeving (opt-out):

JCN gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van JCN Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

JCN verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft JCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt JCN gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 

Via de ledenadministratie van JCN kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. JCN zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

5.2 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3 

Indien je klachten hebt over de wijze waarop JCN je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie administratie@jeepclub.nl.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Privacybeleid