DE GROENE CODE

JeepClub Nederland volgt de Groene Code

Jaren geleden is door de Nederlandse Federatie van Terreinauto Clubs een groene code opgesteld. Alhoewel deze federatie al geruime tijd niet meer actief is, committeren wij ons bij JeepClub Nederland volledig aan deze groen code.

De volledige tekst van de groene code luidt:

 

Algemeen

Een van de voordelen van het bezit van een 4×4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als men dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en milieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4×4-rijders strak aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4×4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4×4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een strakke naleving van de regels van de groene code hierin verandering brengen.

Wat velen zich niet realiseren is dat het 4×4 rijden een recht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4×4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4×4-mogelijkheden voor de toekomst. Wij willen het imago van de 4×4-sport verbeteren en door het promoten van de groene code willen we gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4×4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen.

Groene code