Word ook lid

Wil je ook lid worden van JeepClub Nederland?

Lees eerst hieronder de voorwaarden en vul onderstaand inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en klik op ‘verstuur’. Zodra je betaling binnen is versturen wij de bevestiging van je lidmaatschap!

Heb je vragen of wil je meer weten, stuur dan je vraag naar de “Administratie” en wij reageren zo spoedig mogelijk!

Voorwaarden

Je bent reeds lid:
De contributie bedraagt € 60 per jaar wanneer je ons toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, in alle andere gevallen is dit € 65. In januari van ieder jaar wordt de contributie gefactureerd

Je wilt lid worden:
Bij inschrijving in de loop van het jaar wordt een contributie in rekening gebracht van € 5 voor iedere resterende maand van dat jaar. Ook wordt er eenmalig inschrijvingsgeld van €15 berekend. Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand van inschrijving.
Na ontvangst van je betaling wordt je lidmaatschap definitief.

Je wilt opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van enig jaar, bij gebreke daarvan wordt het lidmaatschap voor het daaropvolgende jaar geacht stilzwijgend te zijn verlengd.

Opzeggen kan via de mail (Kies Administratie)

Betalingen:

Betaling van de contributie vindt plaats middels een jaarlijkse automatische incasso (domiciliëring).
Incasso (domiciliëring) zal uitgevoerd worden door Stichting Betaalafhandeling.


Inschrijfformulier

    ——————————————————–

    Door invulling van dit inschrijfformulier machtig ik JeepClub Nederland tot een jaarlijkse automatische incasso van de contributie van bovenstaand ingevulde IBAN/BIC nummer!

    Word ook lid